Please select an option to see content specific to your location and shop online.

Zoals vermeld in ons Privacybeleid, kan OKdo uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“), in het  bijzonder:

 • Afghanistan
 • Australië
 • Brazilië
 • Canada
 • China
 • India
 • Japan
 • Pakistan
 • Singapore
 • Zuid-Afrika
 • Taiwan
 • VS

 

Nadere gegevens over de maatregelen die wij treffen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten adequaat beschermd zijn bij de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER staan vermeld in ons Privacybeleid.